Een nieuwe gevangenis

12 Oktober 2012

Een nieuwe gevangenis is noodzakelijk, Groen wenst de klok niet terug te draaien, maar Oud Klooster is als waardevolle groene ruimte wel een spijtige locatie.  "Een nieuwe gevangenis in Dendermonde is absoluut noodzakelijk. Op lange termijn was een andere locatie (industrieterrein) beter geweest. De locatie Oud-Klooster is als groene open ruimte té waardevol. De politieke beslissing is natuurlijk al genomen. Groen mengt zich dan ook niet actief in de juridische procedures, noch vragen wij de klok terug te draaien. Wel vraagt Groen meer respect te betonen voor burgers en actiecomités die hun rechten uitoefenen voor de Raad van State. Een schorsing- of vernietigingsarrest wordt ook niet zomaar uitgesproken. Het Dendermonds stadsbestuur toont hier een bedroevend gebrek aan respect voor al haar burgers, ook diegenen die tegen dit project zijn. Het spreekt trouwens voor zich dat enkel en alleen de overheid verantwoordelijk is voor boeteclausules en schadebedingen, die zijn onderhandeld terwijl men juridische procedures al kon voorzien. Men onderhandelt dergelijke bouwcontracten toch niet alsof een Raad van State en diens schorsingsbevoegdheid niet bestaat? Door steeds opnieuw anders te insinueren gaat men werkelijk zijn boekje te buiten."

 

Voor Groen moet er een nieuwe gevangenis in Dendermonde komen. De oude voldoet niet meer om de gedetineerden op een menselijke manier op te vangen. Het gebrek aan plaats en de niet-uitvoering van straffen is maatschappelijk te ontwrichtend en dan ook onaanvaardbaar. Dendermonde is een gerechtelijke centrumstad en dient dat ook te blijven, een gevangenis hoort daar dus bij.

 

Groen Dendermonde is niet gelukkig met de gekozen locatie. Wij menen dat de locatie Oud-Klooster té waardevol is als groene open ruimte. Op lange termijn had bijvoorbeeld de regio industrieterrein een betere optie geweest.

 

We dienen er echter rekening mee te houden dat de politieke beslissing reeds genomen is. Groen mengt zich dan ook niet actief in de lopende juridische procedures, noch wenst zij de klok terug te draaien.

 

Wij roepen het bestuur echter dringend op respect te betonen voor haar burgers, ook diegenen die zich niet kunnen vinden in dit dossier. Een stadsbestuur moet net meer aandacht hebben voor die burgers waaraan ze vraagt offers te brengen voor het algemeen belang. Uiteraard is het problematisch dat administratieve procedures zo lang alles blokkeren. Maar hieraan verhelpen is een bevoegdheid van de federale wetgever. Procedures voor de Raad van State zijn bij wet voorzien, elke burger heeft het recht deze stap te nemen. Anders beweren is hypocriet en de rechtstaat onwaardig.

 

Een stadsbestuur dat haar burgers aanmaant te stoppen met gerechtelijke stappen, te pas en te onpas wijst op boeteclausules? het is geen mooi schouwspel. Zo een stadsbestuur gaat haar boekje te buiten. Het is immers de overheid die de contracten heeft onderhandeld die verantwoordelijk is voor deze boeteclausules en eventuele verbrekingsvergoedingen. Door steeds opnieuw anders te insinueren gaat het stadsbestuur werkelijk te ver.

 

Indien de gevangenis uiteindelijk toch wordt gerealiseerd op de locatie Oud-Klooster, zal Groen er nauw op toezien dat alle beloftes rond de groene inplanting worden gehouden.