Enkele hete hangijzers

12 Oktober 2012

De gevangenis, de gedempte Dender, laad- en loskade 'Den Briel' Het programma van Groen Dendermonde staat al even online (). Wij vinden het ook belangrijk een duidelijk standpunt te communiceren rond een aantal Dendermondse

http://www.groendendermonde.be/programmahete hangijzers: de gevangenis, gedempte Dender en de laad- en loskade 'Den Briel'.

Lees hier meer over: