Groen keurt Uplace niet goed

10 Juni 2020

Ik moet nu spontaan denken aan een ander topic op de agenda van vandaag: de speelstraten. Wie een speelstraat wil in de zomer moet ervoor zorgen dat 80% van de inwoners van de straat er positief tegenover staat. Er is een doorlooptermijn van twee maanden nodig om de aanvraag op alle mogelijke risico’s te testen. Alles moet in orde zijn vooraleer de inwoners een ‘GO’ krijgen. Dat staat toch wel heel sterk in contrast met dit dossier: het megaproject van Uplace. Het dossier wordt nu voorgelegd aan ons om te bepalen of er een openbare weg kan komen. De weg als laatste stukje in het geheel. Voor het schepencollege de GO geeft. En dus zou je verwachten dat alles rond is. Maar dat klopt niet. Art. 3 is daar het bewijs van: adviezen van 11 verschillende diensten die voorwaardelijk zijn en dus één of meerdere aanpassingen vragen. Daarbovenop komt de voorwaarde om het dossier uit te breiden met een aantal werken, voornamelijk nutsvoorzieningen, en ook de nodige aanpassingen voor blinden en slechtzienden, waarnaar ik gisteren in de commissie heb gevraagd. Het is voor ons duidelijk: het dossier is niet klaar. En toch worden er nu al appartementen verkocht. De ontwikkelaar moet wel erg zeker zijn van zijn stuk. We zijn van mening dat de draagkracht op dit moment ook wordt overschreden. Meer dan 100 appartementen, torens met 8, 9 bouwlagen. Veel hoger dan wat het RUP Oude Vest voorziet bijvoorbeeld. Wie zo een project opzet middenin de stad zou op zijn minst ook duidelijkheid moeten verschaffen over bijvoorbeeld schaduwvorming. Uit het pre-advies van het college blijkt dat sommige bezwaren van buurtbewoners gegrond zijn. De buurt heeft haar huiswerk blijkbaar wel gemaakt. Middenin een historisch centrum moeten dergelijke hoge gebouwen ook ‘markant’ genoeg zijn. Ze bepalen de skyline, het karakter van onze stad. Ook daar is nog werk aan de winkel. En dan is er de woonkwaliteit voor de bewoners zelf. Appartementen die nog niet voldoen aan de minimumafmetingen van 60m². Opnieuw bezwaren die gegrond zijn. Opnieuw een voorwaarde om toe te voegen bij de omgevingsvergunning. De lijst is lang. En dan is er ook nog de groenvoorziening. Het project wordt ‘vermarkt’ als groen project, een ‘groenpool’. De groenvoorzieningen zijn niet zo spectaculair als ze laten uitschijnen, de abdijtuin behoort niet tot het project, en er is ook geen zekerheid op dat vlak. Het is ook niet duidelijk wat dat ‘natuurinclusief bouwen’ precies zal inhouden. Om voldoende koelte te voorzien, om de stad leefbaar te houden bij hittestress, die alleen maar zal toenemen, wordt er gerekend op een groenbehoefte van 30m² per bijkomende inwoner. Voor dit project: 6000 m². Zelfs met de abdijtuin (4000m²) erbij kom je daar niet aan. Er moet voorzien worden in meer groen – bijvoorbeeld op de toekomstige Oude Vest, we volgen daarin het advies ook van de gecoro. Wat ons betreft zou ook dit een onderdeel moeten uitmaken van de vergunningsvoorwaarden. Net als het mooi inpassen van project in de omgeving. Volgens de gecoro is het bijvoorbeeld ook gangbaar dat in een project van die schaal de aangrenzende open ruimte mee ingericht wordt op last van de projectontwikkelaar. En dan is er nog de mobiliteit. Zoals ook in december al gezegd: als je een parking van meer dan 3 miljoen euro koopt, dan hoort daar ook een visie bij over het centrum zelf. Welke rol speelt parking Mechelse Poort in het nieuwe ontwerp? Momenteel onderbenut. Volgens de visie voor ontwerp Oude Vest (gemeenteraad maart) is dat wel degelijk de primaire parking. Moeten we dan wel 3 miljoen uitgeven aan een parking op de Oude Vest? En wat met de parkeerprijs? Als we uit de kosten willen geraken moet parkeren er duurder worden, maar dan duikt leegstand op. Uplace zorgde zelf voor een mobiliteitsstudie, verplicht gezien het hoge aantal parkings dat wordt voorzien. En ook daar duikt het probleem met de visie op. De studie van Uplace baseert zich op de huidige toestand: een afslag richting Brusselsestraat, een afslag richting Mechelse Poort. Maar wat zijn we met een studie die helemaal geen rekening houdt met wat ons wordt beloofd, namelijk autoluw vanaf de huidige abdijschool. Zitten er goede elementen in het project? Natuurlijk. De verbinding tussen Oude Vest en Dijkstraat, het stukje abdijtuin, het plein, de mogelijkheid om opnieuw water te hebben in de winkelstraat, … Zijn we tegen hoogbouw? Neen. Maar alleen als het de omgeving niet impacteert én met de juiste voorzieningen. En, breder, ook met een duidelijke visie op wonen en mobiliteit in het algemeen. Wij stemmen dan ook momenteel tegen de aanleg van de nieuwe weg omdat die net het sluitstuk moet vormen van het project – en overigens momenteel zelf niet voldoet aan de normen van de brandweer.