Groen vraagt stemming over samenwerking met Uplace uit te stellen

17 December 2019

De make over van de oude vest kan onze stad gezelliger maken: autoluw, meer groen, meer water, meer speelvoorzieningen, plaats voor kunst en cultuur… Meer gezelligheid voor inwoners en bezoekers, en dat komt ook de handelaars ten goede. Inwoners zullen mee kunnen denken, zegt het schepencollege. Het ‘participatief traject’ maakt een ‘mooie start’: de samenwerkingsovereenkomst met Uplace wordt behandeld als punt 70 op de agenda van de gemeenteraad, net na de discussie over de meerjarenplanning. Zonder tussentijdse bespreking, voorstelling of toelichting op een raadscommissie. Je moet het maar doen. Nochtans is er over de noodzaak om de Oude vest opnieuw in te richten een draagvlak bij álle partijen. Je zou verwachten dat het college dat draagvlak dan ook ten volle probeert te benutten en te behouden. Dat er getracht wordt rekening te houden met alle opmerkingen en bezorgdheden. Niet dus. Het is al beslist. ‘Soms moet je gewoon springen’, althans schepen Mannaert. Wat ons betreft is deze manier van werken respectloos ten aanzien van gemeenteraad én inwoners. Probleem is dat die overeenkomst gaat over de ondergrondse parking, die onder de site van de voormalige abdijschool, in het midden van de stad, zal komen. Als je middenin je centrum een ondergrondse parking koopt voor meer dan 3 miljoen euro, dan hoort daar ook een visie bij over het centrum zelf. Het bouwproject van een projectontwikkelaar moet toch het ontwerp van onze binnenstad niet dirigeren? De visie van de stad, die moet er zijn. De parking zal het centrum zelf immers sterk beïnvloeden, zowel in negatieve (meer autoverkeer, een mobiliteitsstudie heeft het over 900 bijkomende bewegingen per dag, aan- en afrijden tot midden de Oude Vest, filevorming, fijn stof) als positieve zin (mogelijk autoluwer op de rest van de Oude Vest, Vlasmarkt – er wordt ook een autoluwe doorsteek naar de Dijkstraat voorzien en er komt een openbaar plein, maar die kunnen er ook zonder parking komen). Welke Oude Vest willen we? Wat is de beste keuze? De tendens is om in winkelgebied te investeren in randparkings, zodat het centrum zelf autoluw blijft. Mensen komen voor de beleving, niet voor de parking. Hebben we momenteel nood aan bijkomende parking? De studie én de praktijk wijzen uit van niet. Parking Mechelse Poort blijft momenteel onderbenut. Wellicht vanwege de niet-gezellige en onaangename wandelafstand. Maar bij herinrichting kan dat veranderen. Als er aan-en afrijden is tot aan de Abdijschool, dan verandert het winkelgebied sowieso. Want tot op die plaats zal het niet aangenaam zijn om rond te wandelen, te fietsen. Willen we het kernwinkelgebied verkleinen? Wordt de site abdijschool dan de nieuwe ‘rand van de stad’? En, is dat dan geen onderdeel van inspraak? Wat met de buurtbewoners? Duurzaam parkeerbeleid, dat is ook toekomstgericht denken. Rekening houden ook met veranderende mobiliteit. De tendens is dat er meer gefietst wordt, en dat wil Dendermonde in principe ook stimuleren (akkoord klimaatplan). Volgens de mobiliteitsstudie zal dat ook gebeuren. Er zal meer fietsverkeer komen naar de Oude Vest dankzij de investeringen in fietssnelwegen en tussenliggende fietsstrokken. De studie zegt ook dat er nood is aan een goede oversteekplaats aan het plein Mechelse Poort - Oude Vest. Dat zo ook het fietsverkeer verder gestimuleerd zal worden. En ja, we zien het allemaal: er wordt ook gewoon meer gefietst. En, de fietser als klant, die werd al onderschat. Dat bleek uit de enquête bij het opmaken van het fietsbeleidsplan in 2016. En dan is er ook nog de kostprijs. Ondergrondse parkings zijn duur. Als je berekent hoeveel een uurtje parkeren moet kosten om gewoon uit de kosten te geraken (investering en onderhoud) dan kom je op 3,89 euro per uur (lage kost) of 5,56 euro (hoge kost), misschien zelfs meer, want in België blijkt dit gemiddeld duurder (zie mobiliteitsstudie). Dat betekent dat parkeren flink duurder moet worden als je uit de kosten wil geraken. Of, dat de parking zal leeg staan. Wij vragen een goede analyse en visie: waar willen we naartoe? Er wordt wel eens gezegd: de parking, dat is de kip of het ei. Maar, evengoed investeert het college in een dure kip die geen eieren kan leggen.