Het nieuwe dorpsplein in Baasrode: een positieve evaluatie met enkele constructief-kritische opmerkingen

02 April 2013

Het nieuwe dorpsplein in Baasrode: een positieve evaluatie met enkele constructief-kritische opmerkingen

Zondag 17 maart waren wij aanwezig op de feestelijke opening van het Dorpsplein in Baasrode. De heraanleg kan een succes worden genoemd. De troosteloze, afgeleefde asfaltvlakte werd omgevormd in een hedendaags aangekleed plein met heel wat kwalitatieve elementen zoals natuursteen, grote moeraseiken, moderne fietsstalling, hedendaagse banken enzovoort.  Daartegenover staat een serieus prijskaartje, maar een heraanleg mag wat geld kosten.

 

Vooreerst wensen wij onze appreciatie uit te drukken voor het feit dat Baasrode nog steeds een echt, open dorpsplein heeft, dat ten volle als ontmoetingsplaats kan dienen.

Een dorpsplein moet functioneel zijn, er moet wat te zien zijn, jong en oud kunnen er onder een boom met elkaar in gesprek komen. Kermis, de wekelijkse markt, carnaval, de eindejaarsreceptie: het kan allemaal gebeuren op dit plein. Ook onze cultuur- toeristische en sportdiensten zouden af en toe op dit vernieuwde Dorpsplein een evenement kunnen organiseren.  Liefst in samenwerking met het zeer actieve plaatselijke verenigingsleven. De geslaagde muzikale omlijsting op de kiosk bij de opening mag zeker een vervolg krijgen.

 

Bij de feestelijke heropening heeft de Groene fractie het gezellige feestgewoel even achter zich gelaten om een aantal zaken toch wat grondiger te bekijken. Het resultaat van deze wandeling, een aantal constructief-kritische bemerkingen geven wij graag mee aan de Dendermondse gemeenteraad:

 1.  Verkeersveiligheid fietser (First things first)

Bij de aanleg van een deel van de Scheepswerfstraat als deel van het Dorpsplein werd onvoldoende rekening gehouden met de veiligheid van de fietsers.

In deze eenrichtingsstraat met een onoverzichtelijke bocht aan de winkel 't Lezerken is er voor de auto geen enkele waarschuwing dat hij uit tegenrichting achter de bocht een fietser kan verwachten: een levensgevaarlijke situatie. De automobilist heeft de neiging de bocht af te snijden.  Dit zorgt voor een groot en terecht onveiligheidsgevoel bij de fietser. Er is geen in rood gemarkeerde fietsstrook aangeduid en zelfs geen enkele markering op de weg die het verkeer erop attent maakt dat je fietser in tegenrichting kunt verwachten. Een aanvulling bij het verkeersbord is hier zeker noodzakelijk.  Deze opmerking kan uitgebreid worden tot de verschillende eenrichtingsstraten in Baasrode. Maar in deze bocht is naar onze mening bijkomend een verkeersgeleider noodzakelijk die het potentiële conflict beveiligt tussen de autobestuurder die de bocht naar links neemt en de fietser uit tegenrichting die vanachter de onoverzichtelijke bocht komt.

Illustratieve foto 1, klik hier.

 

2.  Zone 30 op het Dorpsplein en in de centrumstraten.

In de eenrichtingsstraten rond het Dorpsplein dient er uiteraard voor gezorgd te worden dat de rijsnelheden van het autoverkeer gematigd wordt. Het fietsverkeer in tegenrichting, de vele overstekende bewegingen van de voetgangers op en rond het Dorpsplein en de aanpalende smalle straten, de aanwezigheid van 2 scholen en winkels vragen om een grote Zone 30.

Het verslag  van de Raadscommissie ruimtelijke ordening en mobiliteit van 14/11/12 zegt hierover onder punt 11 'Algemeen verkeersreglement signalisatieplan Dorpsplein' dat er een Zone 30 voorzien is rond het Dorpsplein en ook in de Scheepswerfstraat. Er wordt letterlijk genotuleerd: aangezien dit binnen een straal van 150 meter van de schoolpoort ligt wordt deze toch opgenomen.

We stellen vast dat dit in de praktijk (voorlopig?) niet klopt. Aan de Vrije Lagere School is een korte zone 30 voorzien maar deze stopt aan het begin van de Scheepswerfstraat (aan de bloemenwinkel Avena). Aangezien vanaf deze straat aan het Dorpsplein rechts kan afgeslagen worden,  is er ook geen Zone 30 op de Zuidelijke asfaltweg van het Dorpsplein in de richting Kloosterstraat. Maar omdat er wel een bord Zone 30 staat aan de Gemeenteschool in deze Kloosterstraat richting Dorpsplein is er wel  een Zone 30 regime op dezelfde zuidelijke asfaltweg rond het plein richting Scheepswerfstraat. In een richting mag daardoor 50/u, in de andere slechts 30.

Zoals in hetzelfde verslag vermeld staat hebben de Van Bavegemstraat en Palingbotterstraat die op het Dorpsplein uitgeven een inrichting die de 30 km/u afdwingt. Het zou daarom logisch zijn om vanaf de aansluiting met de Rosstraat de Zone 30 uit te breiden tot deze 2 straten.

Terloops willen we nog meegeven dat in de Kloosterstraat aan de Gemeenteschool met een afstand van 2 meter telkens een bord staat van Zone 30 of einde van de Zone 30. Een van de bedoelingen van de invoering van de Zone 30 was om het aantal borden te beperken?  

Ons besluit is dat de dorpskern in zijn geheel tussen de 2 lagere scholen en rond het Dorpsplein het statuut van Zone 30 dient te krijgen. 

Illustratieve foto 2, klik hier.    

 

3.  Fietsstalling

Het is een zeer goede zaak dat er een mooi afgewerkte fietsstallingplaats is voorzien voor ongeveer twintig fietsen.  Deze 20 plaatsen staan zijn echter geconcentreerd op één hoek van het plein. Fietsstallingen dienen in beginsel best zo kort mogelijk bij de bestemming te staan. Het resultaat is dat de plaatselijke bakker dan maar zelf een fietsrek voor zijn zaak heeft neergezet. Dit geldt ook voor de andere banken, een ziekenfonds, frituur, krantenwinkel, café, zorgcentrum enzovoort.  In plaats van een fietsenstalling op één plaats te concentreren  en dan nog aan één uiteinde  van het plein, kan het te verkiezen zijn meerdere fietsrekken verspreid en vlakbij de doelen (de handelaars, winkels,?) te plaatsen.

Voor deze punten kunnen we de lectuur aanbevelen van het Vademecum Fietsvoorzieningen  van de Vlaamse overheid met de hoofdstukken 'Signalisatie en  fietsparkeervoorzieningen'

 Ter illustratie, klik hier voor foto 3 en foto 4.

4.  Aantrekkelijkheid van het plein 

Eventueel een kunstwerk dat door kinderen bespeelbaar zou zijn en bijvoorbeeld de link zou leggen met de het wonen en werken aan de Schelde, met carnaval of de scheepsbouw bijvoorbeeld. Waarom geen kunstwerk met een waterpartij of fontein?   

Zo'n dorpsplein kan liefst  ook aan kinderen groot en klein  kansen geven tot spel. De banken staan er alleszins al om dit spelen gade te slaan. Voor de heraanleg hadden de jongeren nog een basketterrein en nu alleen de banken nog. Mogelijkheid tot spel  zou de rol van ontmoetingsplaats voor dit Dorpsplein kunnen vergroten.

 

5.  Haaks parkeren staat haaks op verkeersveiligheid?

In verband met het parkeren rondom het Dorpsplein willen we nog wijzen op een  inconsequentie in verband met het haaks parkeren rondom dit plein.

In het hiervoor vermelde verslag van de raadscommissie Mobiliteit lezen we onder punt 1 van de Varia: "Jessie de Laender geeft aan dat bij stedenbouwkundige aanvragen vanuit de dienst Mobiliteit haaks parkeren negatief wordt geadviseerd omdat dit niet goed is voor de verkeersveiligheid wegens de slechte zichtbaarheid bij het achteruit maneuvreren."  Toch wordt rond het Dorpsplein in Baasrode haaks parkeren georganiseerd.

Foto haaks parkeren, klik hier

 

6.  Parkeerplaats voor personen met een beperking

 

We willen in verband met het parkeren nog een verbetering voorstellen voor de 'gehandicaptenplaats' aan de noordelijke kant van het plein. Wanneer de rolstoelgebruiker zich al rollend wil verplaatsen naar de andere kant van het plein, of het plein wenst op te gaan, dan kan hij geen kant op. Door de omheinde elektriciteitskasten ernaast, de lange zitbank, een verkeersbord en een buis voor de autoparkings kan hij het plein niet op, maar dient een omweg te maken rond deze obstakels.

We stellen voor om na te gaan of een deel van deze buis bijvoorbeeld kan verwijderd worden.

Ter illustratie: foto 5, klik hier.