Michel Van Driessche

Michel Van Driessche

Michel Van Driessche

De straten in Dendermonde moeten aangelegd worden volgens het STOP-principe. Dat betekent dat we eerst veilige en voldoende ruimte voorzien voor voetgangers (S van stappers), vervolgens wordt een voldoende breed en afgescheiden fietspad (T van trappers) aangelegd, in de buurt voorzien we voldoende openbaar vervoer en uiteraard moeten ook auto’s (P van personenwagens) veilig de weg op kunnen. Waar de breedte van de weg onvoldoende is, moet door aangepaste weginfrastructuur de snelheid op 30 KM per uur gebracht worden zodat het risico op ongevallen minimaal blijft.

 

Water is de bron van alle leven. Het totaal rioleringsplan is nog altijd niet volledig gerealiseerd. De afspraak was nochtans dat in 2015 alle woningen zouden aangesloten zijn op het gescheiden rioleringsstelsel waardoor alle afvalwater kan gezuiverd worden. Hier moet dus nu bij voorrang aan gewerkt worden.

 

Armoedetoets: Bij alle beslissingen die het stadsbestuur neemt, moet nagekeken worden of die geen nadelige invloed hebben op mensen met een laag inkomen.

Michel Van Driessche

ex-voorzitter Groen Dendermonde

De straten in Dendermonde moeten aangelegd worden volgens het STOP-principe. Dat betekent dat we eerst veilige en voldoende ruimte voorzien voor voetgangers (S van stappers), vervolgens wordt een voldoende breed en afgescheiden fietspad (T van trappers) aangelegd, in de buurt voorzien we voldoende openbaar vervoer en uiteraard moeten ook auto’s (P van personenwagens) veilig de weg op kunnen. Waar de breedte van de weg onvoldoende is, moet door aangepaste weginfrastructuur de snelheid op 30 KM per uur gebracht worden zodat het risico op ongevallen minimaal blijft.

 

Water is de bron van alle leven. Het totaal rioleringsplan is nog altijd niet volledig gerealiseerd. De afspraak was nochtans dat in 2015 alle woningen zouden aangesloten zijn op het gescheiden rioleringsstelsel waardoor alle afvalwater kan gezuiverd worden. Hier moet dus nu bij voorrang aan gewerkt worden.

 

Armoedetoets: Bij alle beslissingen die het stadsbestuur neemt, moet nagekeken worden of die geen nadelige invloed hebben op mensen met een laag inkomen.