Walther Boeykens

Walther Boeykens

Walther Boeykens

Walther Boeykens (67) zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van de stad Dendermonde nadat hij in 2012 en 2018 voor Groen deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Walther is een ecologist in hart en nieren en dus liggen de thema's mobiliteit en klimaat hem nauw aan het hart. Als propagandist en steunend lid van Greenpeace België wil ik mij ook inzetten om de mooie en ecologische doelstellingen van die prachtige en geweldloze vereniging ook waar te maken op lokaal gebied. Zo wil ik ook als verwoede fietser, die volledig achter het stop principe (stappen,trappen, openbaar vervoer en dan pas privé vervoer) sta, mij inzetten voor een nog betere bescherming van de zwakke weggebruikers in onze stad. Tevens wens ik mij ook in te zetten om alle deel initiatieven te promoten zoals autodelen en fietsdelen.

Ten slotte vind ik dat Dendermonde er voor moet zorgen dat onze samenleving een warme samenleving blijft met sterke verbondenheid onder zijn medeburgers.

Walther Boeykens

Secretaris Groen Dendermonde

Walther Boeykens (67) zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van de stad Dendermonde nadat hij in 2012 en 2018 voor Groen deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Walther is een ecologist in hart en nieren en dus liggen de thema's mobiliteit en klimaat hem nauw aan het hart. Als propagandist en steunend lid van Greenpeace België wil ik mij ook inzetten om de mooie en ecologische doelstellingen van die prachtige en geweldloze vereniging ook waar te maken op lokaal gebied. Zo wil ik ook als verwoede fietser, die volledig achter het stop principe (stappen,trappen, openbaar vervoer en dan pas privé vervoer) sta, mij inzetten voor een nog betere bescherming van de zwakke weggebruikers in onze stad. Tevens wens ik mij ook in te zetten om alle deel initiatieven te promoten zoals autodelen en fietsdelen.

Ten slotte vind ik dat Dendermonde er voor moet zorgen dat onze samenleving een warme samenleving blijft met sterke verbondenheid onder zijn medeburgers.