Yasmina El Boubkari

Yasmina El Boubkari

Yasmina El Boubkari

Yasmina El Boubkari (43) is niet alleen kabinetsmedewerker bij Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, maar ook in haar vrije tijd zeer sociaal bewogen. Als voorzitter van de vzw Vergeet de Kinderen Niet! zet ze zich in voor kinderen in een precaire (thuis)situatie. Bijkomend is ze voogd van een aantal niet-begeleide minderjarigen die ze doorheen hun asielprocedure loodst en tot slot waakt ze over het welzijn van gevangenen binnen de Commissie van Toezicht. 

Na 18 jaar in Dendermonde te wonen wilt Yasmina zich nu in de lokale politiek mengen. "Ik voel dat er een grote nood is aan personen die de brug kunnen vormen tussen het beleid en de mensen die van dat beleid afhangen. Het spreekt voor zich dat ik mijn aandacht zal vestigen op sociale thema's zoals onder meer (kinder)armoede, maar ook het woonbeleid en de ouderenzorg zijn thema's waar ik soms oprecht van wakker kan liggen."

Yasmina El Boubkari

Voorzitter Groen Dendermonde

Yasmina El Boubkari (43) is niet alleen kabinetsmedewerker bij Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, maar ook in haar vrije tijd zeer sociaal bewogen. Als voorzitter van de vzw Vergeet de Kinderen Niet! zet ze zich in voor kinderen in een precaire (thuis)situatie. Bijkomend is ze voogd van een aantal niet-begeleide minderjarigen die ze doorheen hun asielprocedure loodst en tot slot waakt ze over het welzijn van gevangenen binnen de Commissie van Toezicht. 

Na 18 jaar in Dendermonde te wonen wilt Yasmina zich nu in de lokale politiek mengen. "Ik voel dat er een grote nood is aan personen die de brug kunnen vormen tussen het beleid en de mensen die van dat beleid afhangen. Het spreekt voor zich dat ik mijn aandacht zal vestigen op sociale thema's zoals onder meer (kinder)armoede, maar ook het woonbeleid en de ouderenzorg zijn thema's waar ik soms oprecht van wakker kan liggen."