MOBILITEIT VOLGENS STOPPRINCIPE

15 September 2012

MOBILITEIT VOLGENS STOPPRINCIPE

Voor Groen Dendermonde is kwaliteit van leven een topprioriteit. Een slimme indeling van de beschikbare ruimte is daarbij erg belangrijk. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle weggebruikers. Het uitgangspunt is het STOP-principe!  Openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. Voetpaden moeten vlot toegankelijk zijn voor 'rollers', zodat ze niet op een onveilige straat worden gedwongen. Nieuwe voetpaden moeten voldoende breed zijn. Voor bestaande voetpaden wordt een oplossing op maat gezocht.

Ook de fiets verdient meer aandacht in Dendermonde. Fietspaden moeten goed onderhouden worden en waar nodig hersteld.Via het fietsbeleidsplan wordt het mobiliteitsplan aangepast. Er moeten overal meer stallingsplaatsen voorzien worden. Ook voor fietsen met een ander formaat, zoals bakfietsen en fietskarren.

Iedere nieuwe maatregel wordt getoetst aan het STOP-principe: eerst Stappers, dan Trappers, vervolgens het Openbaar vervoer en tot slot de Personenwagen.

Bij het (her)inrichten van dorpen, straten en pleinen legt Groen de lat hoog: op maat van de meest kwetsbare groepen.Kinderen, ouderen en mensen met een beperking zijn bij de uitwerking de norm.

Deze groepen worden, naast alle andere groepen, actief betrokken bij het uitwerken van de (her)inrichting.

Groen Dendermonde is voorstander van een bruisende binnenstad. Op termijn kan ze op  bepaalde uren of plaatsen autoluw tot verkeersvrij worden gemaakt. Zo wordt het nóg aangenamer om te winkelen in onze stad. Om dit te realiseren zetten we in op allerhande alternatieven. Openbaar vervoer, autodelen, elektrische en huurfietsen zijn enkele voorbeelden. Er wordt daarbij voldoende parking behouden, aan de rand van de stad.Een goede indeling van de openbare ruimte is dus maatwerk.

Alleen zo wordt het nog aangenamer, veiliger en gezonder vertoeven in onze stad.