Mogelijkheid annuleren schoolmaaltijden Gemeenteschool Baasrode De Schakel

21 Juli 2015

  De kwaliteit en betaalbaarheid van schoolmaaltijden ligt Groen Dendermonde nauw aan het hart. Bij de besprekingen in de gemeenteraad van maart 2015 m.b.t. het bestek van de leveringen warme schoolmaaltijden vroeg Groen daarom onder meer bijkomende garanties betreffende gezondheid, variatie, ecologisch, fair trade, soms eens vegetarisch etc... Het stadsbestuur wenste helaas niet in te gaan op een aantal suggesties.  

Wél bleek uit de besprekingen dat er in beginsel de mogelijkheid is om bij de leverancier tot op de dag van levering zelf (voor 8 uur) bij te bestellen of te annuleren.

De mogelijkheid tot annuleren is natuurlijk vooral belangrijk wanneer een schoolgaand kind ziek wordt, en één of meerdere dagen moet thuisblijven.

 

Groen Dendermonde verneemt dat annuleren helaas niet mogelijk is in de gemeentelijke basisschool De Schakel te Baasrode. En dit omdat het praktisch klaarblijkelijk moeilijk is om telefoontjes of mailtjes van de ouders hierover te ontvangen en op te volgen.

Groen Dendermonde hoopt dat de Stad Dendermonde haar beleid aanpast en ook in de gemeenteschool te Baasrode, net zoals in andere scholen, het mogelijk maakt dat ouders bij ziekte of overmacht de schoolmaaltijden voor hun kinderen kunnen annuleren.

 

Groen Dendermonde maakt ook de suggestie om te onderzoeken of dergelijke praktische moeilijkheden niet te ondervangen zijn door het ontwikkelen van online-applicaties zoals ook elders in de stadsdiensten al gebeurt.

 

De bevoegde schepen belooft alvast een oplossing tegen het volgende schooljaar.