Onze Natuurgebieden Bedreigd!

24 September 2015

Onze Natuurgebieden  Bedreigd!

    Meer dan 200 natuurgebieden die beheerd worden door natuurorganisaties zoals Natuurpunt, zijn in hun voortbestaan bedreigd. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan een voorstel om de financiering van de aankoop en het beheer van natuurgebieden te hervormen. Als de minister deze plannen goedkeurt dreigen minstens 1 op 3 natuurgebieden op de schop te gaan.

 

In Dendermonde zijn de Paddebeekvallei, Sint-Onolfspolder en Groot-Schoor bedreigd.

 

De bedreigingen op een rijtje:

? De subsidies voor de aankoop van natuurgebieden kleiner dan 10 ha staan op de helling. De meeste natuurgebieden zijn bij aanvang veel kleiner begonnen dan 10 hectare. Er zouden in Vlaanderen dus nog nauwelijks nieuwe natuurgebieden bijkomen in de toekomst.

? Natuurgebieden die niet voldoen aan de Europese streefbeelden zoals soortenrijke graslanden dreigen minder steun voor aankoop en beheer te krijgen.

? Voor natuurgebieden waarbij een gemeente en een natuurvereniging samenwerken, wordt tot de helft minder subsidies voorzien.

? Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: ze zullen in verschillende gebieden niet onderhouden en uitgebouwd kunnen worden, terwijl ze er net voor zorgen dat natuurgebieden toegankelijk worden voor iedereen.

 

Het is nog niet te laat: op dit moment gaat het enkel over een voorstel van het Agentschap voor Natuur en Bos. De regering kan die plannen nog steeds bijsturen.

 

Om die reden wil Matthias Coppens namens de fractie GROEN aan de Dendermondse gemeenteraad voorstellen om de bijgevoegde motie aan te nemen.

 

BIJLAGEN:
motie_uitvoeringsbesluiten_natuurdecreet.pdf