paddentrek

20 Januari 2020

paddentrek

In de eerste maanden van het jaar, als het niet meer vriest en dus net iets warmer wordt en het vochtig is, beginnen padden, kikkers, salamanders instinctief naar het water te trekken om te broeden. Elk jaar zijn er ook tal van vrijwilligers actief om deze diertjes te helpen bij hun tocht, meer specifiek wanneer ze een drukke straat moeten oversteken. Vorig jaar werden de grachten in Mespelare-Gijzegem door de polder geruimd op 11 maart. Op dat moment hadden al heel wat diertjes de oversteek naar deze grachten gemaakt om te broeden. Gevolg van dit onderhoud was dat heel wat diertjes overleden. Wettelijk gezien mocht het onderhoud nog gebeuren maar schepen Dierick beloofde om hierover in gesprek te gaan met het polderbestuur. Binnenkort begint het broedseizoen opnieuw. Daarom wenst Groen te weten welke afspraken er concreet werden gemaakt met het polderbestuur. Werden er ook afspraken gemaakt met de andere polderbesturen? Tot slot: op de website van natuurpunt lezen we dat deze ‘biologische wekker’ van de inheemse amfibieën meestal in de maand februari afloopt, maar de afgelopen jaren worden padden, kikkers en salamanders soms vroeger wakker en ook dit jaar zal dat door de zachte winter wellicht het geval zijn. De eerste padden zouden zelfs al gesignaleerd zijn. Groen vraagt om ook met dit gegeven rekening te houden en indien nodig nieuwe afspraken te maken met de polderbesturen.