Tientonners kunnen uit wijken gebannen worden

20 Mei 2011

Slimme en structurele ingrepen kunnen het zwaar verkeer uit de woonkernen van Dendermonde weren.  In theorie wordt Dendermonde ingedeeld in twee zones: een zone waar verkeer zwaarder dan 3,5 ton toegelaten is, en een zone waar borden staan die het zwaar verkeer verbieden. De bewoners in De Oude Molenstraat in Grembergen weten wel beter: het vrachtverkeer dat in Waasmunster de E17 verlaat om naar het industrieterrein Hoogveld te rijden, neemt de kortste weg, en negeert dus de verbodsborden. Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om de politie constant te laten controleren. Borden alleen brengen dus niets op. Het is noodzakelijk om structurele maatregelen te treffen.In de straten waar de bewoners last hebben van sluipverkeer stelt Groen! voor om maatregelen te nemen die het voor het zwaar vervoer moeilijk maken om die straat nog te gebruiken. In Zele staat zo'n wegversmalling die het voor het

vrachtverkeer onmogelijk maakt om vanuit het industrieterrein door de rustige woonkernen van Langevelde en Rinkhout te rijden. Auto's kunnen gemakkelijk door de wegversmalling passeren.

In Mortsel, waar Ingrid Pira de  Groen!e burgemeester is, wordt dit probleem nog anders aangepakt. Het stadsbestuur heeft er contact opgenomen met de ontwerpers van de digitale kaarten die gebruikt worden in GPS-toestellen. Zij stelden immers vast dat truckchauffeurs door hun GPS door woonwijken en langs scholen gestuurd worden. Het gemeentebestuur van Mortsel bekwam van de GPS-operatoren dat zij hun kaarten aanpasten aan de verkeerssituatie.

Werk aan de winkel dus voor het stadsbestuur. Groen! Dendermonde wil daar met jullie steun voor zorgen.