Veiligere Oude Vest

16 Oktober 2014

Veiligere Oude Vest

Groen vraagt een veiligere Oude Vest In april vernamen we in de pers dat de Oude Vest gedeeltelijk zou heringericht worden om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren. Dit zou mogelijk gemaakt worden door een aantal parkeerplaatsen te verhuizen naar de speelplaats van de abdijschool en op de Oude Vest langsparkeren in te voeren in plaats van schuinparkeren. Groen was dan ook erg blij met deze plannen. Niet alleen werd de onveilige fietssituatie zo door het stadsbestuur erkend, er werd ook een goede oplossing op korte termijn aangeboden. Met een beperkt kostenplaatje.  

Groen is dan ook ontgoocheld dat amper één maand later van dat mooie plan al niet veel overblijft: alleen de extra parkeerplaatsen op de abdijschool. Want omdat de provincie de intentie heeft om de abdijschool te verkopen kunnen de parkeerplaatsen op de abdijschool niet gegarandeerd worden. En dus kan ook de Oude Vest niet veiliger en aangenamer gemaakt worden voor de fietsers. De parking haalt het dus als het ware van de fietsveiligheid. 

Groen is bovendien ook bezorgd dat we in Dendermonde de boot zullen missen, dat we te lang zullen blijven vastklampen aan het idee dat het merendeel van de auto's midden in het centrum, voor de voordeur van de winkels als het ware, moet kunnen parkeren. Duurzame aanpassingen van de mobiliteit en het parkeerplan in andere steden, zoals Sint-Niklaas, tonen immers aan dat een dergelijke aanpassing ook voor de handelaars opportuniteiten biedt.