Meerjarenplanning van het stadsbestuur: analyse door Groen Dendermonde

23 Maart 2014

De komende zes jaar mag men zich niet in het defensief laten dringen. Zeker nu grote uitdagingen als ouderenbeleid, verkeersproblematiek, fietsveiligheid, kinderarmoede en klimaatopwarming zich al legislaturen lang aankondigen. Net nu moeten we een ambitieus beleid durven te voeren.  Groen Dendermonde geeft haar analyse van de voorliggende meerjarenplanning in 6 krachtlijnen: